Checklista attestrutiner 2023

Format: Word-mall (4 sidor)
Pris: 595 kr

Denna checklista från DokuMera hjälper dig att gå igenom företagets attestrutiner för att tillse och försäkra att företagets attestförfaranden är tillfredsställande enligt uppställda krav.

Vid attestering intygas riktigheten av ett dokument. I många företag är det en rutinåtgärd att alla fakturor ska attesteras (godkännas) innan de betalas.

Ekonomiavdelningen ansvarar för att endast attesterade transaktioner blir föremål för registrering till ekonomisystemet. Samtliga transaktioner ska alltid gå att spåra till en ansvarig person. Avdelningen ansvarar även för att underlag till utbetalningar alltid är attesterade.

(ID 2648)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datornDE SOM KÖPT DENNA MALL HAR ÄVEN KÖPT

Attestinstruktion 2023
Ekonomihandbok 2023
Firmateckningsinstruktion 2023
Namnteckningsprov med signatur 2023
Personalhandbok 2023