Checklista – automatiserat beslutsfattande inbegripet profilering 2023

Format: Word-mall (4 sidor)
Pris: 495 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att reda ut vilka regler som gäller vid automatiserat beslutsfattande inbegripet profilering.

Automatiserat beslutsfattande och profilering används ofta i verksamheter som ägnar sig åt bank och finans, beskattning eller hälso- och sjukvård, liksom företag som tillämpar beteendestyrd marknadsföring. Genom automatiserat beslutsfattande och profilering är det bland annat möjligt att kartlägga och analysera en individs personlighet, intressen och vanor.

Alltfler företag börjar tillämpa automatiserat beslutsfattande, inbegripet profilering. Den här typen av behandlingar anses vara mycket integritetskänsliga, och därför finns det särskilda regler om detta i dataskyddsförordningen. Enligt förordningen är huvudregeln att den enskilde har rätt att inte bli föremål för ett beslut som enbart grundas på någon form av automatiserat beslutsfattande, inbegripet profilering, när beslutet kan ha rättsliga följder för den enskilde eller på liknande sätt påverkar honom eller henne i betydande grad.

I den här checklistan kan du läsa mer om vad automatiserat beslutsfattande och profilering är, när du har rätt att fatta beslut som grundas på någon av formerna samt vad du i övrigt behöver tänka på när sådan behandling utförs.

(ID 4855)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn