Checklista behandling av känsliga personuppgifter 2023

Format: Word-mall (4 sidor)
Pris: 495 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig säkerställa att du behandlar särskilda kategorier av personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR).

Särskilda kategorier av personuppgifter kallas ofta även för känsliga personuppgifter. I fråga om sådana personuppgifter ställs det särskilda krav på dig som personuppgiftsansvarig, bland annat vad gäller inhämtande av samtycke och laglig grund för behandling.

I checklistan kan du även läsa vad som gäller beträffande behandling av personnummer och uppgifter som gäller fällande domar i brottmål. Dessa uppgifter är inte i formell mening känsliga personuppgifter, även om särskilda regler gäller för dessa typer av uppgifter.

Ta del av innehållet i den här checklistan så att du inte behandlar känsliga personuppgifter, personnummer och uppgifter om fällande domar i brottmål på ett felaktigt sätt.

(ID 4763)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datornDE SOM KÖPT DENNA MALL HAR ÄVEN KÖPT

Checklista samtycke till behandling av personuppgifter 2023