Checklista beslut kontantemission - Privat AB 2023

Format: Word-mall (3 sidor)
Pris: 400 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att formulera ett förslag till beslut om kontantemission i ett privat aktiebolag.

Beslut om kontantemission kan fattas av bolagsstämman eller av styrelsen på bemyndigande av bolagsstämman. Om bolagsstämman ska fatta beslut om en kontantemission ska styrelsen eller förslagsställaren upprätta ett förslag till beslut som ska läggas fram för stämman. Styrelsens förslag till beslut om kontantemission ska hållas tillgängligt för aktieägarna under minst två veckor före bolagsstämman och ska vara underskrivet av minst hälften av hela antalet styrelseledamöter.

Denna checklista från DokuMera innehåller de mest centrala punkterna att tänka på inför ett beslut om kontantemission, så som vilket aktieslag de nya aktierna ska höra till, om företrädesrätt ska föreligga eller om emissionen ska vara riktad samt när aktieägare ska kunna utnyttja sin företrädesrätt.

(ID 559)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datornDE SOM KÖPT DENNA MALL HAR ÄVEN KÖPT

Begäran intyg kontantemission - Privat AB 2023
Begäran öppnande emissionskonto - Privat AB 2023
Bekräftelse tilldelade aktier 2023
Checklista kontantemission privat AB 2023
Dagordning extra bolagsstämma kontantemission 2023
Kallelse extra bolagsstämma kontantemission 2023
Nyemissionsräknare 2023
Protokoll extra bolagsstämma kontantemission 2023
Redogörelse händelser väsentlig betydelse 2023
Teckningslista nyemission 10 aktietecknare 2023