Checklista bildskärmsarbete 2022

Format: Word-mall (4 sidor)
Pris: 595 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att på ett systematiskt sätt arbeta för att uppnå de bästa möjliga arbetsförhållandena vid bildskärmsarbete.

Undersökningar har visat att anställda med bildskärmsarbete i högre grad än andra anställda har syn- och ögonbesvär samt besvär från nacke och skuldror. Arbetsmiljöverket har i föreskrifterna AFS 1998:05 ställt särskilda krav på arbetsgivaren vad gäller arbete vid bildskärm. Dessa avser bland annat krav på arbetsplatsens fysiska utformning, syn- och belysningsförhållanden och bildskärmsarbetets organisering. EU:s minimikrav för bildskärmsarbete är inkluderade i föreskrifterna och checklistan.

(ID 2065)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datornDE SOM KÖPT DENNA MALL HAR ÄVEN KÖPT

Arbetsmiljöpolicy 2022
Avsiktsförklaring företagsöverlåtelse aktier 2022
Avtal om överlåtelse av aktier - Långt avtal - 2022
Checklista systematiskt arbetsmiljöarbete 2022
Delegeringshandling arbetsmiljö 2022
Förhållanden för granskning företagsöverlåtelse aktier 2022
Instruktion skyddsrond fysisk arbetsmiljö 2022
Personalhandbok 2022
Protokoll skyddsrond fysisk arbetsmiljö 2022
Riskbedömning företag 2022
Sekretessavtal företagsöverlåtelse aktier 2022
Sekretessförbindelse företagsöverlåtelse 2022
Tidsplan företagsförvärv 2022