Checklista bildskärmsarbete 2023

Format: Word-mall (4 sidor)
Pris: 595 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att på ett systematiskt sätt arbeta för att uppnå de bästa möjliga arbetsförhållandena vid bildskärmsarbete.

Undersökningar har visat att anställda med bildskärmsarbete i högre grad än andra anställda har syn- och ögonbesvär samt besvär från nacke och skuldror. Arbetsmiljöverket har i föreskrifterna AFS 1998:05 ställt särskilda krav på arbetsgivaren vad gäller arbete vid bildskärm. Dessa avser bland annat krav på arbetsplatsens fysiska utformning, syn- och belysningsförhållanden och bildskärmsarbetets organisering. EU:s minimikrav för bildskärmsarbete är inkluderade i föreskrifterna och checklistan.

(ID 2065)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datornDE SOM KÖPT DENNA MALL HAR ÄVEN KÖPT

Arbetsmiljöpolicy 2023
Avsiktsförklaring företagsöverlåtelse aktier 2023
Avtal om överlåtelse av aktier - Långt avtal - 2023
Checklista systematiskt arbetsmiljöarbete 2023
Delegeringshandling arbetsmiljö 2023
Förhållanden för granskning företagsöverlåtelse aktier 2023
Instruktion skyddsrond fysisk arbetsmiljö 2023
Personalhandbok 2023
Protokoll skyddsrond fysisk arbetsmiljö 2023
Riskbedömning företag 2023
Sekretessavtal företagsöverlåtelse aktier 2023
Sekretessförbindelse företagsöverlåtelse 2023
Tidsplan företagsförvärv 2023