Checklista bolagsordning privat 2023

Format: Word-mall (7 sidor)
Pris: 595 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig genom arbetet med att upprätta en ny bolagsordning i ett privat aktiebolag som inte är ett avstämningsbolag.

Alla aktiebolag måste ha en bolagsordning och få den godkänd av Bolagsverket. Andra uppgifter än de obligatoriska kan tas med under förutsättning att de inte strider mot aktiebolagslagen. Om aktiebolaget övergår till redovisning i euro, måste också aktiekapitalet räknas om och anges i euro enligt Europeiska centralbankens (ECB) växelkurs. I denna checklista tas punkter såsom räkenskapsår, redovisningsvaluta och aktiekapitalets storlek upp.

(ID 2165)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datornDE SOM KÖPT DENNA MALL HAR ÄVEN KÖPT

Bolagsordning privat 2023
Dagordning årsstämma disponibla vinstmedel 2023
Kallelse årsstämma disponibla vinstmedel 2023
Protokoll årsstämma disponibla vinstmedel 2023