Checklista - Datadelningsavtal 2023

Format: Word-mall (3 sidor)
Pris: 450 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta ett datadelningsavtal mellan personuppgiftsansvariga.

När två verksamheter ska dela personuppgifter med varandra utan att någon biträdesrelation föreligger kan det finnas skäl att upprätta ett datadelningsavtal. Det reglerar hur två aktörer som var och en för sig är personuppgiftsansvariga ska hantera och ansvara för personuppgifter som delas mellan verksamheterna. Datadelning kan exempelvis komma ifråga inom forskningssamarbeten eller koncerner.

Ta del av innehållet i denna checklista innan du börjar upprätta ett datadelningavtal så minskar du riskerna för att viktiga aspekter glöms bort. DokuMera har även mallen datadelningsavtal med ID 4958.

(ID 4959)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn