Checklista debriefing traumatisk incident 2021

Format: Word-mall (5 sidor)
Pris: 595 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att genomföra en debriefing (CMB) när en traumatisk incident har inträffat på ditt företag. Den förklarar vad en debriefing är, på vilket sätt den genomförs och de olika steg som en debriefing genomgår.

Med debriefing menas ett riktat stödsamtal som ska genomföras inom 24 – 74 timmar efter det att en plötslig kris har inträffat. En debriefing genomförs genom att samtalet går igenom sju olika faser. Debriefing är ett engelskt uttryck. Det engelska uttrycket har blivit allt vanligare då det inte finns något liknande uttryck i det svenska språket. Krisinterventionstekniken har etablerats i Sverige och används allt mer av bland annat sjukvårdspersonal och insatsstyrkor.

(ID 3206)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datornDE SOM KÖPT DENNA MALL HAR ÄVEN KÖPT

Checklista en-till-en samtal traumatisk incident 2021
Handlingsplan krisintervention 2021
Ordlista krishantering 2021
Processbeskrivning krishanteringsarbete 2021
Samtalsunderlag debriefing traumatisk incident 2021
Samtalsunderlag en-till-en samtal traumatisk incident 2021