Checklista distansarbete och arbetsmiljö 2023

Format: Word-mall (4 sidor)
Pris: 425 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig som arbetsgivare att säkerställa en god arbetsmiljö vid distansarbete.

Som arbetsgivare har du ett ansvar för arbetsmiljön, och det ansvaret gäller även när medarbetarna jobbar på distans, alltså när medarbetarna inte utför sina arbetsuppgifter i arbetsgivarens egna lokaler. Med hjälp av denna checklista kan du enklare bedöma huruvida du uppfyller de krav som ställs i fråga om den fysiska, organisatoriska och sociala arbetsmiljön vid distansarbete.

Checklistan kan vara till stor hjälp för dig som chef eller skyddsombud när du planerar att införa distansarbete eller när du ska följa upp och utvärdera redan förekommande distansarbete.

Tänk på att det finns ytterligare regler du kan behöva följa än dem som framgår av denna checklista. Arbetsmiljöverket har bland annat föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö, arbete vid bildskärm samt om belastningsergonomi som kan vara särskilt betydelsefulla när arbete utförs på distans.

(ID 5309)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn