Checklista dödsfall anställd 2023

Format: Word-mall (2 sidor)
Pris: 400 kr

Denna mall från DokuMera är till för dig som är chef och som ska hantera att en anställd avlidit.

Även om vi lever allt längre och längre är döden något som är oundvikligt för oss alla. Trots det känner sig många av oss osäkra på hur vi ska agera när någon i vår närhet gått bort. Den här checklistan är tänkt att vara ett stöd för hur anställda inom företaget bör agera då en medarbetare avlidit, oavsett om det skett i tjänsten eller utanför arbetet.

Använd checklistan som den är eller gör anpassningar utefter hur du vill ha det och använd den som ett stöd i din verksamhet för det fall att en medarbetare avlider.

(ID 4593)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datornDE SOM KÖPT DENNA MALL HAR ÄVEN KÖPT

Anhöriglista medarbetare 2023
Checklista arbetsplatsolycka 2023
Rapportering av olycksfall och tillbud 2023