Checklista egenkontroll enligt miljöbalken 2024

Denna checklista från DokuMera hjälper dig i arbetet med egenkontroll enligt miljöbalken.

Om du bedriver verksamhet eller vidtar åtgärder som kan befaras medföra olägenheter för människors hälsa eller påverka miljön ska du - fortlöpande planera och kontrollera verksamheten för att motverka eller förebygga sådana verkningar, - genom egna undersökningar eller på annat sätt hålla dig underrättad om verksamhetens eller åtgärdens påverkan på miljön, - lämna förslag till kontrollprogram eller förbättrande åtgärder till tillsynsmyndigheten, om tillsynsmyndigheten begär det.

Detta arbete kallas för egenkontroll och innebär att du regelbundet ska se över din verksamhets miljöpåverkan, vilket alltså innefattar ett krav på att arbeta förebyggande.

I den här checklistan kan du läsa mer om vem som är skyldig att följa reglerna om egenkontroll och vad det rent praktiskt innebär. Det som framgår av denna checklista är endast allmänna utgångspunkter som gäller för alla som omfattas av reglerna om egenkontroll. Omfattningen av egenkontrollen styrs bland annat av verksamhetstyp och typen av miljörisker. Det är därför inte möjligt att säga exakt hur omfattande egenkontrollen ska vara, vilket innebär att antingen mer eller mindre utförliga åtgärder kan komma att behövas i just ditt fall.

Specifikation

  • Checklista egenkontroll enligt miljöbalken 2024
  • 4830
  • 1,17
  • 5
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider