Checklista för frivillig överenskommelse 2020

Format: Word-mall (2 sidor)
Pris: 400 kr

Denna checklista från DokuMera hjälper dig genom processen när en arbetstagare frivilligt avslutar sin anställning på företaget.

Eftersom det finns många regler som styr förhållandet mellan arbetstagare och arbetsgivare kan det vara bra att använda sig av en checklista som hjälper dig att kontrollera att överenskommelsen om att den anställde ska avsluta sin anställning görs på rätt sätt. Viktigt att komma ihåg är att många regler gäller även om den anställde frivilligt avslutar sin anställning.

Checklistan låter dig kontrollera och bocka av de kontrollpunkter som bör gås igenom. Punkterna är utförligt beskrivna för att ge dem ett sammanhang och behandlar detaljer som slutlig reglering av semester, arbetsplikt och vissa sekretessbestämmelser.

(ID 4270)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datornDE SOM KÖPT DENNA MALL HAR ÄVEN KÖPT

Personalhandbok 2020
Samtalsunderlag avslutsintervju (egen begäran) 2020
Uppsägning - anställds egen 2020
Ömsesidig avslutning av anställningsförhållande 2020
Överenskommelse i samband med anställning upphör 2020