Checklista för turordningslista 2020

Format: Word-mall (1 sidor)
Pris: 400 kr

Denna checklista från DokuMera hjälper dig att upprätta en turordningslista vid uppsägning på grund av arbetsbrist.

Arbetsbrist kan föreligga på grund av ekonomiska, organisatoriska eller tekniska skäl. Vart och ett av företagets driftsenheter ska upprätta en turordningslista som specificerar i vilken ordning som arbetstagare kan sägas upp.

I företag med högst tio arbetstagare kan arbetsgivaren undanta högst två personer som denne anser måste vara kvar. I övrigt gäller sist in först ut-regeln för de anställda som har tillsvidareanställning. Viktigt att observera är bl.a. att det är den sammanlagda anställningstiden inom företaget eller koncernen som gäller.

Om arbetsgivaren gör ett misstag vad gäller turordningen kan detta medföra skadeståndsskyldighet och en utökad arbetsbörda. Genom att använda denna checklista undviker du att detta sker.

(ID 4263)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datornDE SOM KÖPT DENNA MALL HAR ÄVEN KÖPT

Checklista för frivillig överenskommelse 2020
Checklista företrädesrätt återanställning 2020
Checklista uppsägning pga arbetsbrist 2020
Förhandlingsframställan uppsägning p g a arbetsbrist MKA 2020
Förhandlingsframställan uppsägning p g a arbetsbrist UKA 2020
MBL- protokoll fört vid förhandling 2020
Personalhandbok 2020
Processbeskrivning vid arbetsbrist 2020
Turordningslista vid arbetsbrist 2020
Underrättelse till anställd om avsked 2020