Checklista företrädesrätt återanställning 2023

Format: Word-mall (1 sidor)
Pris: 400 kr

Denna checklista från DokuMera gällande företrädesrätt till återanställning hjälper dig att kontrollera vilken rätt till återanställning som föreligger för arbetstagare som sagts upp.

Den som har sagts upp på grund av arbetsbrist alternativt inte fått sin visstidsanställning förlängd kan ha företrädesrätt till återanställning framför andra sökande. En förutsättning är att denne har tillräckliga kvalifikationer.

Flera regler styr rätten till återanställning. Att inte följa dessa kan visa sig både kostsamt och tidskrävande för företaget. Genom att använda checklistan säkerställer du att allt går rätt till. Checklistan innehåller flera kontrollmoment som du kan bocka av för att försäkra dig om att momenten har kontrollerats.

(ID 4271)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn