Checklista förhindra smitta på arbetsplatsen 2023

Format: Word-mall (3 sidor)
Pris: 425 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att vidta åtgärder för att förhindra smittorisker och smittspridning på arbetsplatsen.

Är du eller någon medarbetare på arbetsplatsen sjuk? I sådana fall är risken stor att även flera övriga medarbetare kommer att bli det. En undersökning gjord vid University of Arizona visar nämligen att mer än hälften av de gemensamma ytorna på en arbetsplats kommer att vara infekterade redan vid lunchtid när en sjuk medarbetare kommer till arbetsplatsen. Med denna vetskap finns det anledning att fundera över hur smitta på arbetsplatsen kan förhindras.

God hygien är grundläggande för att förebygga smitta hos arbetstagare och undvika att sprida smitta vidare. Kunskap om hygieniskt arbetssätt och andra åtgärder för att skydda arbetstagare mot smitta är en viktig del för att minska smittspridning.

(ID 5168)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn