Checklista fusion ej helägt DB 2020

Format: Word-mall (2 sidor)
Pris: 400 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att planera och genomföra en fusion av aktiebolag genom absorption av annat än helägt dotterbolag.

Fusion innebär att ett eller flera överlåtande aktiebolags samtliga tillgångar och skulder tas över av ett annat aktiebolag, det övertagande bolaget, vid den slutliga registreringen. Samtidigt upplöses överlåtande bolag utan likvidation.

Vid absorption sker fusionen genom att ett eller flera bolag (överlåtande bolag) mot vederlag i form av aktier i det övertagande bolaget eller pengar till aktieägarna, går upp i det övertagande bolaget.

Vid fusion genom absorption av annat än helägt dotterbolag ska en fusionsplan, ansökan om tillstånd för att verkställa fusionsplanen samt en anmälan om genomförd fusion upprättas. Checklistan som DokuMera har upprättat hjälper dig att ta dig igenom dessa och andra delar av fusionsprocessen.

(ID 1272)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn