Checklista fusionsplan ej helägt DB 2020

Format: Word-mall (2 sidor)
Pris: 400 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att utforma en fusionsplan för aktiebolag vid fusion genom absorption av annat än helägt dotterbolag.

Vid fusion går ett bolag upp i ett annat (absorption) eller så går två bolag upp i ett tredje nystartat bolag (kombination). Det övertagande bolaget övertar alla tillgångar och skulder och de övertagna (fusionerade) bolagen upplöses utan likvidation.

Styrelserna i bolagen måste upprätta och underteckna en fusionsplan samt få den granskad av bolagens revisorer. Denna checklista från DokuMera hjälper dig att upprätta en sådan fusionsplan. När denna har upprättats ska styrelserna ansöka om tillstånd hos Bolagsverket att verkställa fusionsplanen.

(ID 1275)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn