Checklista - gemensamt personuppgiftsansvar 2023

Format: Word-mall (3 sidor)
Pris: 495 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig avgöra om du omfattas av reglerna om gemensamt personuppgiftsansvar.

Enligt dataskyddsförordningen gäller att om två eller fler personuppgiftsansvariga gemensamt fastställer ändamålen med och medlen för behandlingen ska de vara gemensamt personuppgiftsansvariga. Detta innebär att du inledningsvis måste ta reda på om du tillsammans med annan gemensamt bestämmer hur personuppgifter ska behandlas. Om du kommer fram till att vissa personuppgifter behandlas gemensamt med annan personuppgiftsansvarig behöver ni tillsammans fastställa vem av er som ska vara skyldig att fullgöra de olika skyldigheterna i dataskyddsförordningen.

Med den här checklistan får du hjälp att ta reda på om du behandlar personuppgifter gemensamt med annan samt vad du behöver tänka på om så är fallet.

(ID 4856)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn