Checklista Identifiering av säkerhetsrisker 2024

Denna checklista från DokuMera hjälper dig att identifiera och hantera säkerhetsrisker inom verksamheten.

Hot mot företagets säkerhet kan uppstå till följd av inbrott, brand och medarbetare. Genom att identifiera eventuella risker kan hoten från dem minskas och på så vis göra företagets fortlevnad säkrare. Varje företag är unikt i förhållande till de tre riskkategorierna ovan.

Denna generellt hållna checklista ger dig en god grund för att identifiera de särskilda säkerhetsrisker som kan förknippas med just din verksamhet. Mallen ger dig som ett andra steg konkreta tips på hur de identifierade riskfaktorerna kan hanteras. Du kan därmed minska riskerna i ditt företag.

Specifikation

  • Checklista Identifiering av säkerhetsrisker 2024
  • 4312
  • 1,25
  • 5
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider