Checklista incidenthantering vid cyberattack 2023

Format: Word-mall (4 sidor)
Pris: 425 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig med incidenthantering när företaget har drabbats av en cyberattack.

Incidenthantering är en organiserad strategi för att hantera efterdyningarna av en säkerhetsöverträdelse eller cyberattack, även känd som en IT-incident, datorincident eller säkerhetsincident. Målet är att hantera situationen på ett sätt som begränsar skadorna och minskar återställningstiden och kostnaderna. Incidenthantering är en del av företagets resiliensarbete, dvs. förmågan att återgå till ett utgångsläge efter en yttre eller inre påverkan.

(ID 5164)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn