Checklista inför uppsägningssamtal 2020

Format: Word-mall (2 sidor)
Pris: 400 kr

Denna checklista från DokuMera hjälper dig inför ett uppsägningssamtal på grund av arbetsbrist.

Denna checklista beskriver förberedelserna inför en uppsägning och syftar till att ge chefer och andra arbetsledare med personalansvar en orientering bland de viktiga delarna som måste beaktas vid denna typ av uppsägning.

Uppsägning vid arbetsbrist regleras i flera lagar och misstag vad gäller efterlevandet av lagarna kan i vissa fall kosta företaget åtskilligt och samtidigt ta mycket tid i anspråk. Genom att ta hjälp av checklistan skapar du en grund för att vidta åtgärder för att förebygga sådana problem. Checklistan hjälper dig även att effektivisera ditt arbete genom att förbereda och ta kontroll över planeringen av samtalet.

DokuMera har även en checklista som hjälper dig att genomföra uppsägningssamtalet, se mallen Checklista uppsägningssamtal med id 4297.

(ID 4296)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datornDE SOM KÖPT DENNA MALL HAR ÄVEN KÖPT

Checklista uppsägningssamtal 2020