Checklista informationssäkerhetspolicy 2023

Format: Word-mall (5 sidor)
Pris: 450 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en informationssäkerhetspolicy som formaliserar hur ditt företag organiserar, implementerar och upprätthåller informationssäkerhetsarbetet.

Informationssäkerhet omfattar hela infrastrukturen inom ett företag. Den omfattar företagets processer, system, tjänster och teknologi. Den omfattar även företagets viktigaste tillgång, dess medarbetare. Informationssäkerhetspolicyn utgör ett viktigt instrument för ledningen, genom att den i policyn kan uttala ledningens engagemang för informationssäkerheten. Genom informationssäkerhetspolicyn kan ledningen påvisa inriktning och besluta om vilka principer som ska gälla för informationssäkerheten i företaget.

Denna mall består av en checklista med punkter som bör behandlas när en informationssäkerhetspolicy ska upprättas. Checklistan behandlar bland annat viktiga punkter såsom att definiera ansvar och roller inom säkerhetsorganisationen, kommunicera ut informationssäkerhetspolicyn till samtliga medarbetare och definiera företagets behov av övergripande skyddsåtgärder genom hantering av företagets incidenter.

(ID 3222)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datornDE SOM KÖPT DENNA MALL HAR ÄVEN KÖPT

Ekonomihandbok 2023
Informationssäkerhetspolicy detaljerad 2023
Informationssäkerhetspolicy enkel 2023
Kontaktlista krisorganisation 2023
Kontinuitetsplan övergripande 2023
Ordlista informationssäkerhet 2023
Personalhandbok 2023