Checklista introduktion ny styrelseledamot 2022

Format: Word-mall (2 sidor)
Pris: 400 kr

Denna mall från DokuMera hjälper styrelsens ordförande i ett aktiebolag genom arbetet med att introducera en ny styrelseledamot till styrelsens arbete.

För att en ny styrelsemedlem i framtiden ska kunna utföra sitt arbete på ett bra sätt krävs att denne introduceras grundligt i företagets verksamhet. Detta görs bäst genom ett introduktionsprogram som systematiskt täcker de viktigaste bitarna av verksamheten och dess kunder.

Mallen som DokuMera har utarbetat listar ett komplett introduktionsprogram för den nya styrelseledamoten. I programmet ingår närmare beskrivna punkter såsom upprättande av introduktionsprogrammet och anpassande av det för ditt företag samt genomgång av företagets ekonomi, besök med nyckelkunder etc.

(ID 1424)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn



DE SOM KÖPT DENNA MALL HAR ÄVEN KÖPT

Arbetsfördelning styrelse VD andra inrättade organ 2022
Arbetsordning styrelsens arbete 2022
Checklista styrelsens arbetsordning 2022
Checklista sökning ny styrelseledamot 2022
Checklista utvärdering styrelsearbetet 2022
Instruktion om ekonomisk uppgiftsinsamling 2022
Inventering styrelseledamots nätverk 2022
Profilframtagning styrelsekomplettering 2022
Styrelsemötesschema 2022
VD-instruktion 2022