Checklista korrigerande åtgärder produktsäkerhet 2023

Format: Word-mall (2 sidor)
Pris: 400 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig genom arbetet med förberedelse inför och genomförande av korrigerande åtgärder avseende produktsäkerhet.

Om företaget har drabbats av ett problem med produktsäkerheten avseende en eller flera produkter är det viktigt att visa att detta tas på största allvar samt att rätt åtgärder vidtas.

Denna checklista låter dig förbereda företaget inför att en sådan händelse inträffar, vilket är det bästa tillvägagångssättet. Helst ska även en policy antas på området. När ett problem väl har uppstått fungerar checklistan som ett stöd som hjälper dig att bocka av vidtagna åtgärder. Den säkerställer därmed att du systematiskt går igenom nödvändiga steg för att åtgärda problemet.

(ID 2038)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn