Checklista korttidspermittering 2023

Format: Word-mall (3 sidor)
Pris: 425 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att förstå vad korttidspermittering är och vilka åtgärder du behöver vidta om du avser att korttidspermittera din personal.

Syftet med korttidspermittering är att företag som drabbas av en extern oförutsedd kris, såsom Covid-19, ska ha ekonomiska möjligheter att behålla sin personal och kunna växla upp snabbt igen när läget vänder.

Tänk på att kontrollera att alla förutsättningar för korttidspermittering är uppfyllda. Det är inte tillräckligt att ingå ett avtal med de anställda för att statligt stöd ska utgå.

(ID 5186)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn