Checklista Laglig behandling av personuppgifter 2023

Format: Word-mall (7 sidor)
Pris: 695 kr

Denna mall är en checklista som hjälper dig att reda ut vilken laglig grund du ska stödja dig på vid behandling av personuppgifter.

Bestämmelserna i dataskyddsförordningen (GDPR) kan komma att kräva i förändringar i din verksamhet och denna checklista handlar om nödvändigheten att ha åtminstone en laglig grund för en behandling av personuppgifter.

De sju rättsliga grunderna som godtas är

- samtycke av den registrerade - avtalssituationer på två olika sätt - rättslig förpliktelse som åvilar den personuppgiftsansvarige - intresseavvägning eller berättigat intresse - skydda livsviktiga intressen för den registrerade eller för en annan fysisk person - uppgift av allmänt intresse, och - myndighetsutövning.

(ID 4761)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datornDE SOM KÖPT DENNA MALL HAR ÄVEN KÖPT

Checklista principer för behandling av personuppgifter 2023
PM Integritetsskyddsmyndigheten och dataskyddsförordningen
PM När ska dataskyddsförordningen tillämpas?