Checklista ledningssystem vårdgivare 2023

Format: Word-mall (7 sidor)
Pris: 495 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig i processen att utföra ett ledningssystem.

Varje vårdgivare ansvarar för att det finns sådana processer och rutiner som behövs för att säkerställa att verksamheten uppfyller de krav som ställs i Socialstyrelsens föreskrifter. Det innebär att vårdgivaren är skyldig att upprätta ett ledningssystem, vilket är ett system fastställa principer för ledning av verksamheten. Syftet med ledningssystemet är att vårdgivaren ska planera, leda, kontrollera, följa upp, utvärdera och förbättra verksamhetens kvalitet.

I den här checklistan kan du läsa mer om vad du behöver tänka på när du upprättar ett ledningssystem. Informationen är sammanställd utifrån gällande lag samt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd. Tänk på att det kan finnas fler aspekter att beakta än dem som framgår av denna checklista. Checklistan fungerar dock som en vägledning för dig som vill hålla hög kvalitet på ditt ledningssystem.

(ID 4807)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datornDE SOM KÖPT DENNA MALL HAR ÄVEN KÖPT

Checklista behovs- och riskanalys 2023
Checklista hantering av patientjournaler 2023
Checklista personuppgiftsbehandling i vårdsektorn 2023
Checklista sammanhållen journalföring 2023
Checklista systematisk logguppföljning 2023