Checklista marknadsundersökning 2023

Format: Word-mall (6 sidor)
Pris: 595 kr

En rätt genomförd marknadsundersökning kan ge massor av information som är viktig för verksamheten. Det med undersökningar som med det mesta annat, tänk igenom vad syftet är, vad man vill ha svar på och via vilken kanal den skall distribueras.

Alla undersökningar handlar om att samla in information för att kunna ta rätt beslut avseende företagets marknadsföringsåtgärder, utvecklingsinsatser och andra typer av förändringar, såväl tekniska, produktmässiga som organisatoriska. Har du tillräcklig med bra information är det lättare att fatta beslut som får verksamheten att utvecklas i rätt riktning. En del undersökningar handlar också om att mäta effekterna av gjorda insatser.

Denna mall består av en checklista för hur du väljer undersökningsmetod och därefter hur du genomför och analyserar resultatet och hur resultatet skall presenteras. Utformningen av undersökningen, hur den presenteras och när den presenteras är väldigt viktigt för intresset att svara på undersökningar.

(ID 621)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn