Checklista mässmonterarbete 2022

Format: Word-mall (3 sidor)
Pris: 400 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att förbereda arbete i mässmonter så att det planerade mässdeltandet ska bli så framgångsrikt som möjligt.

Mässor är ett utmärkt tillfälle för ett företag att marknadsföra sig mot företag, press eller privata konsumenter. Det finns två huvudkategorier av mässor: allmänna mässor och fackmässor. För att lyckas med mässdeltandet är det viktigt att ha mål över vad man vill uppnå och att planeringen och genomförandet sköts på ett bra sätt. Mässdeltandet måste också samverka med andra marknadsförings- och säljaktiviteter.

Viktiga punkter vid mässarbete är t.ex. att genomföra utbildning, se till att pressinformation finns tillgänglig samt att upprätta regler och rutiner för monteraktiviteter.

(ID 2101)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datornDE SOM KÖPT DENNA MALL HAR ÄVEN KÖPT

Checklista kostnadskontroll mässa 2022
Checklista mässdeltagande 2022
Mässbudget 2022
Mässchema 2022
Mässplan 2022