Checklista - medicinska kontroller i arbetslivet 2023

Format: Word-mall (6 sidor)
Pris: 425 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att hålla koll på dina skyldigheter i fråga om medicinska kontroller i arbetslivet.

Med medicinsk kontroll menas en medicinsk undersökning av arbetstagare, som är inriktad på möjliga hälsoeffekter av en särskild faktor i arbetsmiljön. Den medicinska kontrollen är avsedd att vara till stöd i det förebyggande arbetsmiljöarbetet. I den medicinska kontrollen kan ingå kroppsundersökningar, provtagningar, samtal och frågeformulär.

Syftet med Arbetsmiljöverkets föreskrifter om medicinska kontroller är att minska risken för ohälsa relaterad till arbetet genom medicinska kontroller som • visar om arbetstagarens hälsotillstånd medger en viss typ av arbete, • ger möjlighet att tidigt upptäcka tecken på ohälsa som beror på exponering, och • ger underlag för åtgärder på arbetsplatsen.

I den här checklistan kan du ta ställning till vad du som arbetsgivare måste tänka på i fråga om medicinska kontroller.

(ID 5133)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn