Checklista minderåriga på arbetsplatsen 2023

Format: Word-mall (5 sidor)
Pris: 425 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig som arbetsgivare att följa de regler som finns när minderåriga ska utföra arbete på arbetsplatsen.

Det finns särskilda regler för vad barn och ungdomar under 18 år (minderåriga) får göra på arbetsplatsen. Som arbetsgivare ska du alltid bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete, och om du har anlitat minderåriga för yrkesmässigt arbete är det viktigt att du följer Arbetsmiljöverkets föreskrifter om minderårigas arbetsmiljö. Dessa innehåller bland annat regler om rutiner för introduktion, förbjudna arbetsuppgifter, tillåtna arbetstider samt krav på vårdnadshavares medgivande.

Syftet med föreskrifterna om minderårigas arbetsmiljö är att förebygga att den som inte fyllt 18 år genom sin arbetsmiljö drabbas av ohälsa och olycksfall eller får sämre förutsättningar att utvecklas eller tillgodogöra sig utbildning. I den här checklistan får du tips och råd om vad du behöver tänka när minderåriga ska utföra arbete på arbetsplatsen eller som ett led i sin utbildning.

(ID 5311)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn