Checklista - nyhetsbrev och personuppgiftshantering 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att hantera utskick av nyhetsbrev på ett sätt som överensstämmer med dataskyddsförordningen och annan lagstiftning.

Det är inte endast dataskyddsförordningen som reglerar hur du ska hantera personuppgifter. Om du skickar nyhetsbrev eller annan direktmarknadsföring måste du även beakta andra regler, såsom marknadsföringslagen, SWEDMAs regler och den kommande ePrivacyförordningen. Reglerna i dataskyddsförordningen beskriver något förenklat hur du ska hantera personuppgifter i olika avseenden medan övriga regler reglerar hur du får använda personuppgifterna för marknadsföringsändamål. Regelverken överlappar dock varandra i flera avseenden.

Bestämmelserna i dataskyddsförordningen innebär att reglerna i vissa avseenden har skärpts, och det krävs därför en större medvetenhet om regelverket för den som avser att skicka nyhetsbrev eller annan direktmarknadsföring genom e-post.

I den här checklistan kan du läsa mer om vad du behöver tänka på om du skickar nyhetsbrev eller annan direktmarknadsföring.

Specifikation

  • Checklista - nyhetsbrev och personuppgiftshantering 2024
  • 4884
  • 1,18
  • 4
  • docx
795 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider