Checklista offertjuridik 2023

Format: Word-mall (4 sidor)
Pris: 400 kr

Denna mall från DokuMera är en checklista som hjälper dig att upprätta en offert.

När en offert ska utformas är det viktigt att tänka över vissa juridiska frågor, exempelvis att offerten är ett juridiskt dokument som utgör underlag för beslut, till skillnad mot fakturan som endast utgör betalningsunderlag.

Vad som därutöver gäller i det enskilda fallet beror på de specifika förhållandena i varje situation. Checklistan är tänkt att användas vid offert från en näringsidkare till en annan näringsidkare men den tar även upp vissa frågor att tänka på om offerten riktas till konsumenter (dvs. privatpersoner) liksom om den riktas till flera parter.

(ID 4235)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn