Checklista – personuppgiftshantering i energisektorn 2023

Format: Word-mall (4 sidor)
Pris: 495 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig som är verksam i energisektorn att behandla personuppgifter på ett sätt som överensstämmer med dataskyddsförordningen.

Oavsett vilken del av energisektorn du är verksam inom behöver du följa reglerna om personuppgiftshantering i dataskyddsförordningen. På senare år har frågan om IT-säkerhet blivit en av de viktigaste frågorna inom branschen, och med anledning av dataskyddsförordningen krävs ett omfattande anpassningsarbete för att kunna leva upp till de krav som ställs. Riskerna för olika former av intrång och attacker har ökat med anledning av den snabba teknikutveckling som sker inom IT- och kommunikationsområdet, vilket bland annat innebär att det är av stor vikt att kunna säkerställa driften av elanläggningar och insamling av mätvärden samtidigt som elkundernas integritet respekteras.

I den här checklistan kan du läsa mer om vilka åtgärder som verksamheter inom energisektorn särskilt behöver tänka på vad gäller personuppgiftshantering.

(ID 4885)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn