Checklista personuppgiftsbehandling i vårdsektorn 2023

Format: Word-mall (6 sidor)
Pris: 695 kr

Denna mall från DokuMera vägleder dig genom arbetet med personuppgiftsbehandling inom vårdsektorn.

För den som bedriver verksamhet inom vårdsektorn är det särskilt viktigt att vara medveten om reglerna i dataskyddsförordningen, eftersom känsliga personuppgifter i regel behandlas i stor omfattning i sådana verksamheter. Utöver reglerna i dataskyddsförordningen finns det även sektorsspecifik lagstiftning som reglerar hur personuppgifter ska hanteras. Ett sådant exempel är patientdatalagen.

Ta del av innehållet i denna checklista för att säkerställa att du lever upp till de krav om personuppgiftshantering som ställs.

(ID 4806)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datornDE SOM KÖPT DENNA MALL HAR ÄVEN KÖPT

Checklista behovs- och riskanalys 2023
Checklista hantering av patientjournaler 2023
Checklista ledningssystem vårdgivare 2023
Checklista sammanhållen journalföring 2023
Checklista systematisk logguppföljning 2023