Checklista personuppgiftsbiträde 2023

Format: Word-mall (4 sidor)
Pris: 495 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig som personuppgiftsbiträde att förstå vilka skyldigheter du har i förhållande till den personuppgiftsansvarige. Den hjälper dig också att förstå vilka åtgärder du behöver vidta och vad du i övrigt behöver tänka på.

Ett personuppgiftsbiträde behandlar personuppgifter för den personuppgiftsansvariges räkning och i enlighet med dennes instruktioner. Instruktionerna ska dokumenteras skriftligen.

Det är av stor vikt att förstå vilka skyldigheter du har i egenskap av personuppgiftsbiträde, eftersom en felaktig eller bristfällig hantering av personuppgifter kan medföra skadeståndsskyldighet i förhållande till den personuppgiftsansvarige eller en registrerad.

(ID 4751)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn