Checklista personuppgiftsincident 2023

Format: Word-mall (3 sidor)
Pris: 495 kr

Denna checklista från DokuMera hjälper dig att ta reda på vad måste göra när en personuppgiftsincident uppstår i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR).

En personuppgiftsincident är en säkerhetsincident som leder till oavsiktlig eller olaglig förstöring, förlust eller ändring eller till obehörigt röjande av eller obehörig åtkomst till de personuppgifter som överförts, lagrats eller på annat sätt behandlats.

En personuppgiftsincident som inte åtgärdas på ett snabbt och lämpligt sätt kan leda till skada för den enskilda personen. Det kan vara fråga om fysiska, materiella och immateriella skador, bland annat förlust av kontrollen över de egna personuppgifterna, begränsning av de registerades rättigheter, diskriminering, identitetsstöld, bedrägeri och ekonomisk förlust. Du måste agera när en personuppgiftsincident inträffar. I den här checklistan kan du läsa mer om vad du måste göra när för det fall situationen uppstår.

(ID 4770)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datornDE SOM KÖPT DENNA MALL HAR ÄVEN KÖPT

Meddelande om personuppgiftsincident 2023