Checklista principer för behandling av personuppgifter 2024

Denna mall från DokuMera förklarar innebörden av de grundläggande principerna för behandling av personuppgifter.

Bestämmelserna i dataskyddsförordningen (GDPR) innebär att du som personuppgiftsansvarig behöver följa de grundläggande principerna för behandling av personuppgifter i verksamheten.

Den personuppgiftsansvarige ska ansvara för att de sex grundläggande principerna efterlevs. Ansvarsskyldigheten innebär också att den personuppgiftsansvarige ska kunna visa att dessa principer följs.

Specifikation

  • Checklista principer för behandling av personuppgifter 2024
  • 4760
  • 1,20
  • 7
  • docx
795 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider