Checklista – Rekrytering och personuppgiftsbehandling 2023

Format: Word-mall (7 sidor)
Pris: 495 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att utforma rekryteringsförfarandet på ett sätt som gör att din verksamhet lever upp till reglerna om personuppgiftshantering i dataskyddsförordningen.

I samband med ett rekryteringsförfarande kommer du att behöva behandla personuppgifter, vilket innebär att du måste följa reglerna i dataskyddsförordningen. Det ställs bland annat krav på rättslig grund för behandling samt att lämna information till dem som söker tjänsten. För att efterleva reglerna är det viktigt att du i ett tidigt skede utformar rekryteringsprocessen på ett sätt som passar verksamheten och som samtidigt lever upp till de krav som ställs enligt lag.

För att förenkla förfarandet kan det underlätta att upprätta rutiner och riktlinjer för hur rekryteringar ska gå till. I den här checklistan får du vägledning om särskilt viktiga aspekter att ta ställning till gällande personuppgiftshantering i rekryteringssammanhang.

(ID 4869)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn