Checklista sammanhållen journalföring 2023

Format: Word-mall (4 sidor)
Pris: 495 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att genomföra en sammanhållen journalföring enligt patientdatalagen.

Varje vårdgivare är skyldig att föra patientjournal. Under vissa förutsättningar har vårdgivare rätt att ta del av varandras journaluppgifter elektroniskt. Det kallas för sammanhållen journalföring och regleras i patientdatalagen.

Som vårdgivare behöver många aspekter tas i beaktande vid sammanhållen journalföring. Det är viktigt att känna till på hurdant sätt en vårdgivare får göra journaluppgifter tillgängliga för andra vårdgivare, men det är också viktigt att upprätthålla en god säkerhet när andra vårdgivare ska ta del av de journaluppgifter du för. Tänk på att det inte är fråga om att föra anteckningar i en annan vårdgivares journalhandlingar, utan enbart en möjlighet att ta del av andra vårdgivares journalhandlingar.

I den här checklistan kan du läsa mer om vad du behöver tänka på vid sammanhållen journalföring. Tänk på att det kan finnas andra aspekter att beakta än dem som framgår av checklistan.

(ID 4804)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datornDE SOM KÖPT DENNA MALL HAR ÄVEN KÖPT

Checklista behovs- och riskanalys 2023
Checklista hantering av patientjournaler 2023
Checklista ledningssystem vårdgivare 2023
Checklista personuppgiftsbehandling i vårdsektorn 2023
Checklista systematisk logguppföljning 2023