Checklista samtycke till behandling av personuppgifter 2023

Format: Word-mall (3 sidor)
Pris: 495 kr

Denna mall från DokuMera är till för dig som ska inhämta samtycke till behandling av personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR).

En förutsättning för att du ska få behandla personuppgifter är att du har en rättslig grund för behandlingen. Den registrerades samtycke är ett exempel på vad som kan utgöra rättslig grund.

Med samtycke avses varje slag av frivillig, specifik, informerad och otvetydig viljeyttring, genom vilken den registrerade, antingen genom ett uttalande eller genom en entydig bekräftande handling, godtar behandling av personuppgifter som rör honom eller henne.

Det räcker dock inte med att den registrerade samtycker till behandlingen. Du behöver även se över hur du inhämtar samtycke och hur din begäran härom utformas. I den här checklistan kan du läsa mer om vad du behöver tänka på när du avser att behandla personuppgifter med samtycke som rättslig grund.

(ID 4762)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datornDE SOM KÖPT DENNA MALL HAR ÄVEN KÖPT

Checklista behandling av känsliga personuppgifter 2023