Checklista Service Level Agreement Fastighetsförvaltning 2023

Format: Word-mall (4 sidor)
Pris: 400 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att göra en kontroll av åtgärder vid upprättande av ett Service Level Agreement (serviceavtal) beträffande fastighetsförvaltning.

Syftet med denna checklista är att underlätta konstruktionen av ett Service Level Agreement för en tjänst gällande förvaltning av ett fastighetsobjekt. Eftersom varje tjänst och objekt är unik är det viktigt att tjänstens speciella förutsättningar beaktas. Checklistan hjälper dig att göra detta.

Vid upprättande av ett Service Level Agreement är det viktigt att tänka på att ett visst tjänsteelement ses som en del av det totala åtagandet och att alla krav på servicenivåer och support ingår i en gemensam "kedja" för att undvika att den totala servicenivån haltar eller framstår som obalanserad. Med hjälp av checklistan och vissa extra råd i den kan du upprätta ett välbalanserat Service Level Agreement för fastighetsförvaltning.

(ID 3502)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn