- Checklista – skolverksamhet och personuppgiftshantering 2023

Format: Word-mall (6 sidor)
Pris: 450 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig som är verksam inom utbildningsområdet att följa de särskilda regler om personuppgiftshantering som finns för utbildningsanordnare.

Det är framför allt dataskyddsförordningen och dataskyddslagen som reglerar hur personuppgifter ska hanteras. Inom vissa branscher och verksamheter finns det emellertid kompletterande regler, vilket bland annat gäller för skolverksamheter. Inom skolområdet behandlas mycket varierande slag av personuppgifter om elever. Det är bland annat fråga om uppgifter gällande elevers fysiska och psykiska hälsa, sociala situation, utveckling, omdömen, känsliga personuppgifter i åtgärdsplaner m.m.

I den här checklistan kan du som är verksam inom skolområdet lära dig mer om de särskilda regler som gäller. Reglerna finns i lagen om tillstånd att utfärda vissa examina, lagen om yrkeshögskolan, studiestödsdatalagen samt skollagen. Det är emellertid endast de regler som beskrivs i skollagen som kommer att redogöras för i den här checklistan. Det innebär att checklistan är särskilt framtagen för dig som jobbar i en verksamhet som regleras av skollagen. Tänk på att dataskyddsförordningens och dataskyddslagens regler gäller parallellt med dessa särskilda regler.

(ID 4971)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn