Checklista – Skydd av nyckelpersoner 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att skydda nyckelpersoner i din verksamhet.

Ansvar och exponering avgör vem som är nyckelperson och som kan riskera hot och våld. Arbetsgivare har en skyldighet att göra en riskanalys och att förebygga hot och våld. Ett första steg är att avgöra vem som är nyckelperson i din verksamhet. Därefter är det bland annat nödvändigt att göra en riskanalys och att vidta skyddsåtgärder.

Ta del av innehållet i checklistan så att du kan skydda verksamhetens nyckelpersoner på ett lämpligt sätt.

Specifikation

  • Checklista – Skydd av nyckelpersoner 2024
  • 4951
  • 1,17
  • 4
  • docx
450 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider