Checklista skyddsombud 2023

Format: Word-mall (3 sidor)
Pris: 400 kr

Denna checklista från DokuMera hjälper dig med arbetsmiljöansvar att kontrollera att alla de krav skyddsombud måste uppfylla faktiskt är uppfyllda.

Skyddsombudets rättigheter i arbetsmiljöarbetet regleras i bland annat i arbetsmiljölagen och arbetsmiljöförordningen, men även i kollektivavtal.

Skyddsombudet företräder enligt arbetsmiljölagen arbetstagarna i arbetsmiljöfrågor och ska verka för en tillfredsställande arbetsmiljö. Ombudet ska inom sitt skyddsområde vaka över skyddet mot ohälsa och olycksfall. Detta gäller inte bara den fysiska arbetsmiljön utan även den psykosociala.

Skyddsombudet ska påpeka brister i arbetsmiljön, delta i planeringen av allt som har en betydelse för arbetsmiljön, delta i skyddsronder och underteckna arbetsskadeanmälningar. Vidare ska skyddsombudet också vaka över att arbetsgivaren arbetar systematiskt med arbetsmiljöfrågor enligt arbetsmiljölagen. Detta betyder att skyddsombudet ska delta i möten där arbetsmiljön diskuteras och bidra med sin erfarenhet och kunskap.

(ID 4431)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datornDE SOM KÖPT DENNA MALL HAR ÄVEN KÖPT

Arbetsmiljöpolicy 2023
Checklista systematiskt arbetsmiljöarbete 2023
Instruktion skyddsrond fysisk arbetsmiljö 2023
Personalhandbok 2023