Checklista smittrisker och hygien 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att kartlägga smittrisker och hygienfaktorer på arbetsplatsen.

Checklistan utgår från Arbetsmiljöverkets föreskrifter om smittrisker och är därför primärt avsedd för arbete inom sjukvård och omvårdnad, men kan i stora delar användas även för övriga verksamheter. Checklistan innehåller bland annat frågor om riskbedömning, beredskap, kunskap, hygien och personlig skyddsutrustning.

Ta del av checklistan för att kartlägga och förbättra företagets hantering av smittrisker och smittspridning. DokuMera har fler mallar inom smittrisker och hygien.

Specifikation

  • Checklista smittrisker och hygien 2024
  • 5180
  • 1,15
  • 3
  • docx
395 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider