Checklista sökning ny styrelseledamot 2023

Format: Word-mall (2 sidor)
Pris: 400 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig på ett strukturerat sätt genom arbetet med att på olika håll söka efter en ny styrelseledamot till ett aktiebolag.

En ny styrelseledamot behöver bl.a. ha tillräcklig kompetens för uppdraget och tillräckligt med tid. Dessutom måste personkemin stämma med övriga ledamöter. Det kan vara klokt att undvika att rekrytera styrelsemedlemmar från vänkretsen eller från leverantörer och kunder där ett beroendeförhållande föreligger.

I denna checklista finns punkter som tar upp t.ex. profil på önskad styrelseledamot, Styrelsekollegiet, rekryteringsföretag etc.

(ID 714)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datornDE SOM KÖPT DENNA MALL HAR ÄVEN KÖPT

Arbetsfördelning styrelse VD andra inrättade organ 2023
Arbetsordning styrelsens arbete 2023
Checklista introduktion ny styrelseledamot 2023
Checklista styrelsens arbetsordning 2023
Checklista utvärdering styrelsearbetet 2023
Instruktion om ekonomisk uppgiftsinsamling 2023
Inventering styrelseledamots nätverk 2023
Profilframtagning styrelsekomplettering 2023
Styrelsemötesschema 2023
VD-instruktion 2023