Checklista sponsoravtal 2023

Format: Word-mall (4 sidor)
Pris: 400 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta ett sponsoravtal mellan en sponsor, företaget, och en sponsrad, mottagaren (exempelvis en idrottsförening).

Ett sponsoravtal upprättas då ett företag vill sponsra (stödja) någon ekonomiskt, i utbyte mot reklam och dylikt. Kostnader för sponsring bokförs som en kostnad och är normalt avdragsgilla om någon form av nyttig motprestation erhålls. Detta innebär att motprestationen som är erhålls ska tillföra det sponsrande företaget något som kan antas ha ett ekonomiskt värde.

Denna mall består av en checklista som behandlar viktiga punkter som måste behandlas när ett sponsoravtal ska upprättas. Checklistan behandlar punkter som t.ex. skattekonsekvenser, mottagarens åtaganden, immaterialla rättigheters hantering, avtalstid och uppsägning m.m.

(ID 2620)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datornDE SOM KÖPT DENNA MALL HAR ÄVEN KÖPT

Budget socialt ansvarstagande tvåårig 2023
Gåvobrev fastighet en givare en mottagare 2023
Gåvobrev lös egendom en givare en mottagare 2023
Policy stöd ideella organisationer 2023
Sammanställning donationer socialt ansvarstagande 2023
Sponsoravtal _Arenasponsring_ 2023
Sponsoravtal _Dräktsponsring_ 2023
Sponsoravtal _Lag- och arenasponsring_ 2023
Sponsoravtal 2023