Checklista styrelseledamots jäv 2023

Format: Word-mall (1 sidor)
Pris: 400 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig genom arbetet med att ta reda på om en styrelseledamot befinner sig i en jävssituation i förhållande till bolaget.

En jävsituation kan uppstå om en beslutsfattare, t.ex. en styrelseledamot, riskerar att vara partisk i en viss beslutsfråga. Om en person anses vara jävig får denne inte på något sätt delta i handläggningen av det ärende som personen anses vara jävig i. Styrelseledamots jäv regleras främst i 8 kap. 23 § ABL.

Denna mall består av en checklista för punkter som ska kontrolleras för att undvika att en styrelseledamot är jävig. Checklistan består av ett antal kontrollpunkter inklusive beskrivning som du går igenom och bockar av för att se om risk för jäv föreligger. Vanligtvis avser jävssituationerna olika typer av avtal mellan styrelseledamoten och företaget.

(ID 708)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn