Checklista styrelsens arbetsordning 2024

Denna checklista från DokuMera hjälper dig genom arbetet med att upprätta en skriftlig arbetsordning för styrelsens arbete i ett aktiebolag.

Tidigare skulle företagets styrelse fastställa en skriftlig arbetsordning för sitt arbete. Av den skulle det kunna utläsas hur arbetet var fördelat mellan styrelsens ledamöter och hur ofta den skulle sammanträda.

Det är inte längre något krav att upprätta en arbetsordning för styrelsens arbete. En arbetsordning kan dock underlätta det löpande arbetet för styrelsen. I arbetsordningen kan det exempelvis framgå vilka arbetsuppgifter styrelsen har, hur verksamheten ska kontrolleras och vilka beslut som ska fattas av styrelsen.

Du får utforma din arbetsordning själv och DokuMera har i samråd med experter på området utvecklat en checklista över de viktigaste punkterna att ta med.

Specifikation

  • Checklista styrelsens arbetsordning 2024
  • 690
  • 1,27
  • 4
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider